• 學習園地
  Learning Garden
  當前位置: 網站首頁-- 學習園地-- 正文

  容易讀錯的500個字

  日期:2020年09月15日   作者:語言文字    來源:語言文字    編輯:語言文字    瀏覽:

  容易讀錯的500個字

   

  A

   

  ān 諳習        àn 黯然       àng 盎然       ái 白雪皚皚 

    ài 狹隘         āo 凹陷

   

  B

   

    báo 冰雹       bài 稗草         bèng 迸發      bié 蹩腳  

  bīn 瀕臨     bìn 擯棄        bì秘魯          bì 奴婢 

  bì裨益         bì 剛愎         bì 蔭庇         biān 針砭 

  bǐng 屏氣     bō 衣缽       bò 巨擘         pù 一曝十寒 

  bǔ 哺育

   

  C

   

  cāo 粗糙       chà 剎那             chái 儕輩           chán 蟬聯

  chán 嬋娟       chǎn 諂媚  諂笑    倀 chāng 為虎作倀   cháng 賠償     惝怳huǎng        chè 干坼             chè 電掣           chēn 嗔怪

  chēn 瞋目     chēng 支撐  撐腰    chēng 瞠目     chéng 馳騁  騁懷                chī 鞭笞      chǐ 奢侈            chǐ 褫奪           chì 整飭        chì 不啻       chì 熾熱   熾情      cì 伺候           chōng 憧憬

  chōng 憂心忡忡    cóng 流水淙淙     chǒu 瞅見        chù 抽搐          chù 廢黜      chù 相形見絀        cuán 攢動          chóu 惆悵chàng

    chóu 躊躇     chú椎 chuí 椎心痛恨     chuǎn 喘氣      chuāi 揣著書    chuài 踹開      chuò 輟學            chuò 啜泣         chuò 闊綽

  chuàng 悲愴     cù 簇擁              cù 一蹴而就       cuī 崔嵬wéi cǔn 忖度

   

  D

   

  dān 殫精竭慮       dào 悼念 追悼       dǎi 傣族        dài 逮捕

  dài 危殆             dì 締造            dì 真諦         diān 滇池

  diān 掂量           diàn 玷污            dǔ 篤信        dǔn 打盹

  duō 咄咄怪事      duō 拾掇            duó 踱步

   

  E

   

  ē 婀娜 nuó        é 訛詐             è 遏制

   

  F

   

  fān 藩籬         fáng 脂肪         fén 汾水         fěi 成績斐然

  fǔ 驚魂甫定      fù 縛住 束縛      fù 訃告

   

  G

   

  gāi 言簡意賅      gāng 力能扛鼎      gé 瓜葛  糾葛  杯葛

  gě 諸葛(姓)    gě 百舸爭流       gèn 橫亙       gěng 脖頸

  gōng股肱         gōng 觥籌          gōu 佝僂      gòu 污垢

  gòu 詬罵         gòu 勾當            gù 桎梏         guàn 盥洗室

    guǎng 粗獷     guī 皈依            gǔi 日晷       guì 劊子手 

    guō 聒噪         gǔ 余勇可賈

   

  H

   

  hǎ 哈達          hái 骸骨       hàn 精悍 悍然      háng 引吭高歌

    hàng 沆瀣一氣   hé 隔閡       hé 干涸            hé 一丘之貉

  kè 可汗hán        hè 溝壑        hè 褐色            hòng 內訌

  hú 囫圇lún       hù 怙惡不悛    huái 踝骨 足踝      huái 徘徊

  huàn 豢養         huàn 浣衣      huāng 病入膏肓     huì 無庸置喙

  huì 晦氣         huì 誨人不倦    huì 殨膿            hùn 混凝土 混淆

  huō 出去

   

  J

   

    jī 畸形         jī 稽查 稽留      jī 羈絆 羈留       jī 通緝 偵緝

    jí 汲取 汲水     jí 棘手            jí 狼藉             jí 嫉妒

    jǐ脊梁          jǐ 掎角之勢       jiā 汗流浹背        jiān 殲滅  

    jiān緘默        jiàn 僭越          jiān 信箋 箋注      jiān 草菅人命

   jiǎo 矯正        jiǎo 僥幸        jiào 酵母 發酵       jiào 地窖

    jiē 嗟嘆         jié 攻訐           jiè 慰藉 枕藉        jié桀驁ào  

    jǐn 饑饉        jìn 噤若寒蟬       jīng 菁華           jīng 腈綸

    jǐng 以儆效尤   jìng 痙攣         jiǒng 迥然        jiǒng 炯炯 炯然

    jiǒng 窘迫      jué 攫取           jiǔ 針灸            jiù 內疚

    jiù 馬廄        jū 狙擊           jū 笑容可掬         jǔ咀嚼jué

    jǔ 沮喪        jǔ 循規蹈矩        jué 倔強jiàng        jūn 龜裂

    jùn 雋秀        juàn 雋永

  K

   

    kāi 揩拭  揩油      kǎi 楷模  楷書     kǎi 慷慨  憤慨

    kài 同仇敵愾         kān 勘察       kàn 鳥瞰      kàng 亢奮 高亢

   kào 犒勞 犒賞        kè 恪守         kuài 膾炙人口     kuàng 眼眶

    kuī 巋然           kuī 窺探 窺視   kuǐ 傀儡lěi     kuì喟嘆

    kuì 潰爛             kuì 功虧一簣     kuò 輪廓

   

  L

   

    lán 衣裳襤褸lǚ      láng 瑯瑯上口      lài 青睞         lào 烙印

    lào 奶酪             lèi 肋骨           lè 勒索 勒令     lēi勒緊

    lèi 擂臺 打擂        léi 羸弱            lěi 花蕾        liǎn 收斂

    liàng 踉蹌qiàng      liè 趔趄qiè         lí 管窺蠡測      lǐ迤邐

    lì 蒞臨             lǐn 凜冽liè         lìn 租賃         lín 遴選

    líng 身陷囹圄yǔ    lüè 掠奪            lòng 弄堂        lòu 鏤空

    lù 賄賂

   

  M

   

    mái 陰霾           mán 埋怨         mèi 聯袂         mèn 憤懣

    mǐ披靡            mǐ 消弭          mì 靜謐 寧謐    mì 分泌

    miǎn 分娩        miǎn 靦腆tiǎn     miǎo 藐視       mǐn 泯滅

    mǐng 酩酊大醉dǐng        miù 謬論 謬誤                mó 按摩

    mò 驀然回首       mò 秣馬厲兵         mò 口沫  唾沫

   

   

  N

   

    nà 按捺         nǎn 羞赧       nàn 發難 責難      náo 呶呶不休

    náo 阻撓        nào 泥淖        nè 木訥            něi 氣餒

   nèn 嬌嫩       nì 拘泥          nì 親昵 昵稱       niān 拈輕怕重  

    niàng 醞釀yùn  niǎo 裊娜nuó    niè 囁嚅rú         nìng 寧可

    niǔ 忸怩       nüè 虐待

   

  O

   

    ōu 謳歌        ǒu 嘔心瀝血

   

  P

   

    pā奇葩        pǎi 迫擊炮        pài 澎湃         pán 蹣跚

    pàn 河畔        pāng 滂沱tuó     páo 炮制 炮烙    páo 庖廚 庖代

    pēi 胚胎tāi    péng 澎湃pài      pēng 抨擊       pī 紕漏 紕謬

    pī砒霜         pí 毗鄰 毗連      pǐ 匹夫         pǐ否極泰來

    pì 偏僻          pì 媲美        pián 駢文 駢體     piāo 縹緲miǎo

    piǎo 餓殍遍野   piāo 剽竊      piāo 剽悍         pēng 抨擊

    piān 扁舟      piān 翩躚       pīng 娉婷tíng     píng 暴虎馮河

    pìn 聘請       pó 鄱陽         pò 糟粕             pōu 解剖

    pú 仆從         pù 一曝十寒

   

  Q

   

    qī 親戚        qí 菜畦         qí 頎長          qǐ 綺麗

    qǐ 稽首        qì 付訖 收訖     qì 自古迄今      qià 洽談

    qiān 罪愆      qiān 慳吝        qián 潛質         qián 掮客

    qiāng 戕害     qiáng 襁褓       qiàn 鑲嵌xiāng    qiáo 翹首

    qiáo憔悴cuì    qiào 譏誚        qiān 慳吝          qiàn 纖繩 拉纖

    qiāng 戕害     qiè 膽怯         qiè 愜意            qiè 挈婦將雛

   qiú 遒勁        qíng 引擎        qíng 黥刑          qìng 親家

    qǐng 肯綮     qióng 煢煢孑立    qióng 蒼穹         qū 祛除 祛疑

    qǔ 齲齒       qù 面面相覷      quán 蜷伏 蜷縮     què 商榷

  quàn 勝券在握   quān 怙惡不悛

   

  R

   

    rǎn 冉冉升起      rào 圍繞      rěn 光陰荏苒rǎn    rěn 熟稔

    rǒng 冗長 冗余    rú 蠕動       ruò 偌大

   

  S

   

    shà 霎時           shàn 搭訕       shàn 訕笑        shē 賒欠

    shè 統攝           shè 威懾         shēn 妊娠       shēn 莘莘學子

   shěn 哂笑         shèn 海市蜃樓    suí 半身不遂     shì 有恃無恐

    shì 舐犢情深      shì 吞噬         shuì 游說         shuò眾口鑠金

    shū 中樞 樞紐    shù 漱口          shù 別墅         shuàn 洗涮

    shǔn 吮吸        shì 謚號          sì 簞食壺漿      sǒu淵藪

  sǒng 慫恿         sǒng 竦然        sù 推本溯源      sùi 作祟 鬼祟娑 suō 婆娑          suō 收縮         sù 塑料 塑造

   

  T

   

    tà 鞭撻         tà 拖沓         tǎng 風流倜儻     tì剔 tī 剔除 挑剔

   tì 孝悌            tì 倜儻tǎng    tián 恬靜          tiǎn暴殄天物

  tiāo 輕佻       調 tiáo 調皮         tiè 字帖          tòng 慟哭

  tú 荼毒生靈      tuān 水流湍急    tuí 頹廢 頹唐    tuì 蛻化 蛻變

  tún 臀部         tuò 唾手可得  唾棄

   

  W

   

    wā 女媧      wān 蜿蜒yán      wēi 虛與委蛇    yí逶 wēi 山嶺逶迤

    wěi 偽造     wěi 猥褻xiè       wěn 紊亂        wō 倭寇

    wò 斡旋      wò 齷齪chuò        wú 蕪雜 荒蕪     wǔ 侮辱 欺侮

   

  X

   

    xī蜥蜴yì       xī清晰       xī獨辟蹊徑        xī 膝蓋

    xí 檄文         xǐ 畏葸不前   xiá 狡黠           xiá 瑕瑜yú

    xiāo驍勇       xiē 楔子       xué 噱頭          xié 偕同

    xié 挾持 要挾   xié 攜手        xiè 瑣屑           xiè 機械

    xiān 屢見不鮮  xiān 纖維       xiān 蹁躚pián     xián 癲癇

    xián 垂涎       xiāo 驍勇       xiáo 混淆          xiǎng 軍餉

  xiàng相機行事    xū 長吁短嘆    xǔ 栩栩如生       xǔ 自詡

  xù 畜牧 畜養      xù 體恤         xù 煦暖 和煦       xù 酗酒

  xuàn 渲染        xuè 戲謔         xūn 功勛 勛業      xùn 馴服

  xùn 徇私          xùn 殉職

  Y

   

    yá 睚眥必報        yà 傾軋        yà 揠苗助長      yān 湮沒 湮滅

    yán 筵席 壽筵      yǎn 偃旗息鼓   yǎn 夢魘       yàn贗品

    yáo 佳肴           yǎo 杳無音信   yào 鑰匙        yē 因噎廢食

    yé 揶揄yú         yè 搖曳          yè 笑靨         yǐ旖旎nǐ

    yǐ迤邐lǐ         yì 造詣          yì 翌日         yì 肄業

    yì 對弈            yì 熠熠          yì 軼事         yīn 氤氳yūn

    yín 廣闊無垠       yǒu良莠不齊     yòu 囿于成見    yōng 附庸

    yú 豐腴            yǔ 瘐斃         yǔ 傴僂lǚ      yù 鬼蜮

    yuán 斷壁殘垣      yuè 鎖鑰         yùn 月暈  暈車

   

  Z

   

    zàng 寶藏        zhǎo 沼氣        zēng 憎恨 憎惡     zèng 锃亮

    záo 穿鑿 確鑿    zhàn 綻開 破綻    zhé 驚蟄 蟄伏     zhé 南轅北轍

    zhēn 箴言       zhēn 裝幀        zhèn 飲鴆止渴      zhěn 縝密

    zhěng 拯救      zhèng 諍友        zhì 鱗次櫛比      zhì 卷帙浩繁

    zhì 對峙         zǒng 戎馬倥傯    zhōu 胡謅       zhuō遠見卓識

    zhuō拙劣 笨拙   zhuó 真知灼見     zhù 機杼          zhù 佇立

    zhuì léi      zhuì 連綴         zhūn 諄諄告誡    zhuó 擢發難數

   zhuó 濯濯童山    zǐ 渣滓          zì 浸漬jìn        zuō 作坊fang

    zuò  怍慚  

   

   

   

   

  返回列表頁

  常德職業技術學院 版權所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253號 湘ICP備05005997號

  一级黄色片网站,国产午夜福利一区二区微拍,av有声小说一区二区三区下载,日韩欧美亚洲国产婷婷